*

           

w w w . h a y a t i l a d i a . g r

   Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα του ιδιωτικού Λαογραφικού Μουσείου " Χαγιάτι Λαδιά " στην Πρώτη Σερρών του Δήμου Αμφίπολης.

   

Το " Χαγιάτι Λαδιά " στην Πρώτη Σερρών του δήμου Αμφίπολης.

|

 

To γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας Λαδιά. Νέο

 

   
plus.gif (86 bytes)  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΥ 1825-1905

Σοφία

plus.gif (86 bytes)

Μόσχου Χιόνω η οποία Παντρεύτηκε τον Γιαννούλα

plus.gif (86 bytes) ..........
..........
plus.gif (86 bytes)

Μόσχου Φλούρου η οποία παντρεύτηκε τον Τερζόγλου

plus.gif (86 bytes) ..........
..........
plus.gif (86 bytes)

Μόσχου Βασίλω (Λαδιά) η οποία παντρεύτηκε τον Τσιφούτη Χριστόδουλο  (Γιουργούδα) 1860-1932,Νέο

Χριστόδουλος Βασίλω

plus.gif (86 bytes) Τσφούτης Αλκιβιάδης

Αικατερίνη

plus.gif (86 bytes) Τσιφούτη Βασιλική

Βαράν. Στέφανος

plus.gif (86 bytes) Βαράν. Θεοδώρα

Θεόδωρος

plus.gif (86 bytes)
plus.gif (86 bytes)
plus.gif (86 bytes) Βαράν. Αλκης
plus.gif (86 bytes) Τσιφούτη Θεοπούλα

Παπαγγ. Θεμιστοκλής

plus.gif (86 bytes) Παπαγγ. Βασιλική
plus.gif (86 bytes) Παπαγγ. Αικατερίνη
plus.gif (86 bytes) Τσιφούτη Ελένη

........ Μιχάλης

plus.gif (86 bytes) .......... Κω/νος
plus.gif (86 bytes) ..........
plus.gif (86 bytes) Τσιφούτη Αγγελική

Γιανν. Κων/νος

plus.gif (86 bytes) Γιανν. Παντελής plus.gif (86 bytes)
plus.gif (86 bytes)
plus.gif (86 bytes) Γιανν. Ζωή plus.gif (86 bytes)
plus.gif (86 bytes)
plus.gif (86 bytes)
Τσιφούτης Γεώργιος (Τζιώρκας) 1907-19..

Αμαλία

Τζιώρκας

plus.gif (86 bytes) Τσιφούτης Χρήστος (Τακης)

Καλούδα

plus.gif (86 bytes) Τσιφ. Γεώργιος
plus.gif (86 bytes) Τσιφούτη Βασιλική

Κουκουβ. Τηλέμαχος

plus.gif (86 bytes) Κουκουβ. Γεώργιος
plus.gif (86 bytes) Κουκουβ. Χρυσοβαλάντης
plus.gif (86 bytes) Τσιφούτη Αγγελος

Λίτσα

plus.gif (86 bytes)

Μόσχου Πασχάλη

plus.gif (86 bytes) ..........
..........
plus.gif (86 bytes)

Μόσχου Παναγιώτη (Πάντσιο)  

plus.gif (86 bytes) ..........
..........
plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Νικ. Ευάγγελος 1870-1943 & Ευαγγελία (Παν. Καργιανιώτη) 1875-1954

Λαδιάς Νικ. Ευάγγελος 1870-1943

Ευαγγελία (Παν. Καργιανιώτη) 1875-1954

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Eυα. Aγγελος 1895-19..

Λαδιάς Eυα. Aγγελος 1895-1960

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Αγγ. Ευαγγελία  Λαδιά Αγγ. Ευαγγελία

plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Αγγ. Δημήτριος 1927-1997

Φωτεινή

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Δημ. Αφροδίτη 1968

Δίγ. Νικόλαος

plus.gif (86 bytes) Δίγ. Νικ. Μιλτιάδης
plus.gif (86 bytes) Δίγ. Νικ. Δήμητρα
plus.gif (86 bytes) Δίγ. Νικ. Χρήστος
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Αγγ. Νικόλαος 1935

Ξυδ. Αννα

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Νικ. Αφροδίτη 1970

Χαρ. Αθανάσιος

plus.gif (86 bytes)

Χαρ. Αθ. Αννα

plus.gif (86 bytes) Χαρ. Αθ. Νικολέτα
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Αγγ. Βασίλειος 1929-2016

Τασ. Αικατερίνη

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Βασ. Αφροδίτη 1964-1972

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Βασ. Αγγελος 1968

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Αγγ. Κατερίνα

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Αγγ. Βασίλης

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Βασ. Χρήστος

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Ευα. Θεοφάνης 1908-19..

Λαδιάς Eυα. Σωτήρης 1897-1977

Ουρανία 1904-1995

plus.gif (86 bytes) Λαδιά Σωτ. Ελλη 1925-2015

Απα. Δημήτριος

plus.gif (86 bytes)

Απα. Δημ. Ακρίτας 1964

plus.gif (86 bytes)

Απα. Δημ. Πολυξένη

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς. Σωτ. Πασχάλης

Λαδιάς. Σωτ. Πασχάλης

Μαρία-Αντουανέτα

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Πασ. Φίλιππος 1958

Μαρία-Χριστίνα 1959

plus.gif (86 bytes) Λαδιά Φιλ. Σοφία 1986
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Φιλ. Νικόλαος 1987
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Φιλ. Κύριλλος 1989
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Φιλ. Ηλίας 1990
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Φιλ. Σαμουήλ 1993
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Φιλ. Κοσμάς 2000
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Πασ. Χριστίνα

Φίλιππος - Garcin

plus.gif (86 bytes) Delfin
plus.gif (86 bytes) . ..
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Πασ. Εβλίν 1957

Πατρικ

plus.gif (86 bytes) Ελισάβετ 1982
plus.gif (86 bytes) Αλίκη

Χανσ

plus.gif (86 bytes) Βιλιέ 2013
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Πασ. Σαντάλ

plus.gif (86 bytes) Αλίσια
plus.gif (86 bytes) Αλέξανδρος
plus.gif (86 bytes) Ματθαίος
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Σωτ.  Χρήστος (Τάκης)

Ζωήτσα

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Χρή. Σωτήρης

Βασιλική

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Σωτ. Χρήστος

plus.gif (86 bytes) Λαδιά Σωτ. Ευαγγελία 1932-2006

Σαμ.

plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Σωτ. Ευάγγελος 1938-2007

Λουκία

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Ευα. Ουρανία

Χαρ. Δημήτριος

plus.gif (86 bytes)

Χαρ. Δημ. Ευάγγελος

plus.gif (86 bytes)

Χαρ. Δημ. Κυριακή

plus.gif (86 bytes)

Χαρ. Δημ. Δήμητρα

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Ευα. Σωτήριος

plus.gif (86 bytes)

Ladias_Vasilios_01-02-1920

Λαδιάς Eυα. Βασίλης  1900-1921

(Μάχη Τσαούς Τσιφλίκ Μικράς Ασίας)
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Eυα. Χρυσή 1905-1939

Λαδιά Eυα. Χρυσή 1905-1939

Δόντσιος Αθανάσιος 1901-1976

plus.gif (86 bytes)

Δόντσιου Αθα. Βασιλική
plus.gif (86 bytes) Δόντσιος Αθα. Μιχαήλ 1928-1990

Δερ. Ευαγγελία

plus.gif (86 bytes)

Δόντσιου Μιχ. Χρυσή

plus.gif (86 bytes) Δόντσιος Μιχ. Αθανάσιος
plus.gif (86 bytes) Δόντσιος Μιχ. Χρήστος
plus.gif (86 bytes) Δόντσιος Αθα. Παύλος 1933-1985

Μαυ. Eλένη

plus.gif (86 bytes)

Δόντσιου Παυ. Χριστίνα

plus.gif (86 bytes)

Δόντσιος Παυ. Κωσταντίνος-Αθανάσιος
plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Ευα. Θεοφάνης 1908-1981

Λαδιάς Ευα. Θεοφάνης 1908-1981

Αμαλία 1919-1967

plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Θεο. Πέτρος 1941
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Θεο. Ευάγγελος 1946

plus.gif (86 bytes)

Λαδιάς Aχιλλέας & Δάφνη

Λαδιάς Eυα. Αχιλλέας  1910-1988

Δάφνη (Νούνη) 1913-2006

plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Αχι. Παναγιώτα

Λαδιά Αχι. Παναγιώτα 1936

Παπ. Χρήστος (Τάκης) 1933

plus.gif (86 bytes) Παπ. Χρη. Eλένη 1962

Τσα. Δημήτριος 1958

plus.gif (86 bytes)

Τσα. Δημ. Πασχαλίνα1984

Κυρ. Λάζαρος

plus.gif (86 bytes) Κυρ. Γεωργία 2011
plus.gif (86 bytes) Κυρ. Ελένη 2012
plus.gif (86 bytes) Κυρ. Κυριάκος 2016
plus.gif (86 bytes) Τσα. Δημ. Χριστίνα 1990
plus.gif (86 bytes) Παπ. Χρη. Δάφνη 1965

Βελ. Βασίλης 1964

plus.gif (86 bytes) Βελ. Βασ. Αλεξάδρα 1994
plus.gif (86 bytes) Βελ.Βασ. Παναγιώτης 2001
plus.gif (86 bytes) Λαδιά Αχ. Ευάγγελος 1938-1939
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Αχι. Χρυσή

Λαδιά Αχι. Χρυσή 1939

Κου. Μιλτιάδης 1939-2003

plus.gif (86 bytes) Κου. Μιλ. Παντελής 1965

Σαβ. Αικατερίνη

plus.gif (86 bytes) Κου. Παν. Μιλτιάδης 1991
plus.gif (86 bytes) Κου. Παν. Χαρούλα
plus.gif (86 bytes) Κου. Μιλ. Αχιλλέας 1969

Πασ. Εφη 1969

plus.gif (86 bytes) Κου. Αχι. Μιλτιάδης 1994-2014
plus.gif (86 bytes) Κου. Αχι. Χρύσα 1996
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Αχι. Ευαγγελία

Λαδιά Αχι. Ευαγγελία 1942

Τσι. Αριστείδης 1940

plus.gif (86 bytes) Τσι. Αρι. Χρήστος 1967

Ζερ. Ευαγγελία 1971

plus.gif (86 bytes) Τσι. Χρη. Κυριακή 2006
plus.gif (86 bytes) Τσι. Χρη. Αριστείδης 2008
plus.gif (86 bytes) Τσι. Αρι. Αχιλλέας 1970
plus.gif (86 bytes)

Λαδιά Αχι. Σοφία

Λαδιά Αχι. Σοφία 1946

Παν. Γεώργιος 1938-1991

plus.gif (86 bytes) Παν. Γεω. Μαρία 1971

Καρ. Κώστας

plus.gif (86 bytes) Καρ. Κωσ. Θεοδώρα.
plus.gif (86 bytes) Καρ. Κωσ. Σοφία
plus.gif (86 bytes) Παν. Γεω. Δημήτριος

Καρ. Στέλλα

plus.gif (86 bytes) Παν.Δημ. Γεώργιος
plus.gif (86 bytes) Παν. Δημ. Ευάγγελος
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Αχι. Ευάγγελος 1948-1948
plus.gif (86 bytes) Λαδιάς Αχι. Ευάγγελος 1950-1950
plus.gif (86 bytes) Λαδιά Αχι. Δήμητρα 1953
plus.gif (86 bytes) Λαδιά Αχι. Βασιλική 1957
 
 
 

Αρχική σελίδα. ( Home ) | Η αρχιτεκτονική των ημιορεινών οικισμών του όρους Παγγαίου | H ιστορία του χωριού Πρώτη Σερρών

Η ιστορία της οικογενείας Αχιλλέα & Δάφνης Λαδιά | Το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας Λαδιά | Η αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων - Εκθέσεις

Συλλόγες " Χαγιάτι Λαδιά " |  Η κουζίνα | Το καθιστικό | Η κρεβατοκάμαρα | Ο αργαλειός της γιαγιάς | Ο χάρτης της ιστοσελίδας

Τα εργαλεία της καπνοκαλλιέργειας | Τα εργαλεία του θέρους | Τα εργαλεία της αμπελουργίας | Αντικείμενα αποθήκευσης

 
 

www.hayatiladia.gr

hayatiLadia

 

Website Design  &  Administration : Tsif

Copyright © 2014-2018  -    Last update 05/07/2018  -  All rights reserved.